नवौं जिल्ला परिषदको निर्णय एवं स्वीकृत नीति बजेट तथा कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गरिएको ।

Skip to toolbar