खडक रोकाया

पद : अनुगमन तथा मूल्याङकन अधिकृत

शाखा : वातावरण

टेलिफोन : ९८४१-३२६५३१

इमेल : khadakr@gmail.com

स्थायी ठेगाना : महत-१, जुम्ला

कार्यकाल : २०७१-१२-१५ देखि हाल सम्म


अनुगमन तथा मूल्याङकन अधिकृत, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन

Skip to toolbar