मनोहरी ज्ञवाली

पद : नायव सुब्बा

शाखा : लेखा

टेलिफोन : ९८४६१-२५६७७

इमेल :

स्थायी ठेगाना : गोरखा नगरपालिका - ७, गोरखा

कार्यकाल : २०४५-११-२६ देखि हाल सम्म


Skip to toolbar