सावित्री अधिकारी

पद : सह-लेखापाल

शाखा : आलेप

टेलिफोन : ९८४६०-८९१२३

इमेल :

स्थायी ठेगाना : गोरखा नगरपालिका-४, गोरखा

कार्यकाल : २०६९-०१-१८ देखि हालसम्म


Skip to toolbar