ई.उज्वल गिरी

पद : उर्जा तथा वातावरण अधिकृत

शाखा : वातावरण, उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा

टेलिफोन : ९८४९०३२६२४

इमेल : gorkha.deeu@gmail.com

स्थायी ठेगाना : काठमाडौं

कार्यकाल : .......... देखि हाल सम्म


Skip to toolbar