सतिश कुमार भट्टराई

पद : योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत

शाखा : योजना, अनुगमन तथा प्रशासन

टेलिफोन : ०६४-४२०३७८, ९८४१५०७१४१

इमेल : shatisheco@gmail.com

स्थायी ठेगाना : लालबन्दी-५, सर्लाही

कार्यकाल : २०७२/०९/२७ देखि हाल सम्म


Skip to toolbar