सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

गोरखा

सुचना अधिकारी

सतिश कुमार भट्टराई

०६४-४२०३७८, ९८४१५०७१४१

ठेगाना: गोरखा नगरपालिका - ३, गोरखा

फोन: ०६४ - ४२०१४४, ४२०१६०, ४२०२३८

ईमेल: shatisheco@gmail.com, info@ddcgorkha.gov.np, ddcgorkha@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar