जिल्ला दर रेटआ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको ।

गोरखा जिल्लाको आ.व.०७३/७४ को लागि स्वीकृत जिल्ला दररेट सम्वन्धित सबैको जनकारीको लागि सार्बजनिक गरिएको छ ।
Skip to toolbar