आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार


निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तरगत आ ब ०७३।७४ मा सञ्चालन हुने योजना तथा बजेट बिबरण

निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तरगत आ ब ०७३।७४ मा सञ्चालन हुने योजना तथा बजेट बिबरणआ.व. ०७४/७५ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमाका आधारहरु

आ.व. ०७४/७५ को लागि नगरपालिका, गा.वि.स. तथा विषयगत कार्यालय एवं संघ संस्थाहरुले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन  गर्नुपर्ने बजेट...
थप पढ्नुहोस ...पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

विभिन्न निर्णयहरु गर्दै जि.वि.स. गोरखाको पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न
गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे

गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे ngo-guideline-2073-gorkhaआ.व. ०७२/७३ मा गा.वि.स.हरुको सम्पादित कार्यको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७२/७३ मा गा.वि.स.हरुको सम्पादित कार्यको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक...
थप पढ्नुहोस ...
समिक्षा गाेष्ठीकाे निश्कर्ष

अा.व.०७२।७३ काे बार्षिकprogress-fy-final-72-73 समिक्षा गाेष्ठीकाे निश्कर्ष

Skip to toolbar