सूचना तथा समाचार


गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे

गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे ngo-guideline-2073-gorkhaआ.व. ०७२/७३ मा गा.वि.स.हरुको सम्पादित कार्यको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७२/७३ मा गा.वि.स.हरुको सम्पादित कार्यको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक...
थप पढ्नुहोस ...
समिक्षा गाेष्ठीकाे निश्कर्ष

अा.व.०७२।७३ काे बार्षिकprogress-fy-final-72-73 समिक्षा गाेष्ठीकाे निश्कर्ष

तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीकाे उद्घाटन सम्पन्न

संङघीय मामिला तथा स्थानीय  विकास मन्त्री माननीय  हितराज पाण्डेज्यूबाट अा.व. ०७२।७३ काे तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीकाे उद्घाटन कार्य सम्पन्न  भएकाे...
थप पढ्नुहोस ...तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखा आयोजनामा गत आ.व. ०७२/७३ मा जिल्ला स्थित ६० गा.वि.स.हरु, २ नगरपालिकाहरु एवम् गैर सरकारी संघ...
थप पढ्नुहोस ...अा.व.२०७३।७३ काे तेश्राे चाैमासिक तथा बार्षिक समिक्षा गोष्ठि हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

अा.व.२०७३।७३ काे तेश्राे चाैमासिक तथा बार्षिक समिक्षा गोष्ठि हुने सम्बन्धी  यस कार्यालयकाे अत्यन्त जरूरी सूचना !! Notice about annual progress...
थप पढ्नुहोस ...आ.व.०७३/७४ सुची दर्ता लिस्ट सार्बजनिक गरिएको ।

यस जि.वि.स.काे आ.व.०७३/७४ सुची दर्ता लिस्ट सार्बजनिक गरिएको ।Suchikrit_List_ 2073-74Skip to toolbar