भुकम्प पछि पुन निर्माण कार्यको लागि कार्य क्षेत्र तर्फ लाग्दै इन्जिनियरहरु

भुकम्प पछि भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण कार्यको लागि कार्य क्षेत्र तर्फ लाग्दै इन्जिनियर सहितको टोली।

Skip to toolbar