भुकम्प पीडित राहत अनुदान सम्झौता हुँदै, गुम्दा गा.वि.स.

भुकम्प बाट भत्किएका निजी आवास पुन निर्माणको लागी अनुदान सम्झौता गर्दै गुम्दा गा.वि.स. वासी ।

Skip to toolbar