वार्षिक जिल्ला विकास योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-११-२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवौं जिल्ला परिषद् बाट पारित "वार्षिक जिल्ला विकास योजना", आर्थिक वर्ष २०७३/०७४
२०७२ फाल्गुण १८ गते
वार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७२/०७३ वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-०६-१४ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"कृषिमा व्यवसायीकरण, पर्यटन र पूर्वाधारको विस्तार, समतामूलक र समुन्नत समाज विकासको मूल आधार" आठौं जिल्ला परिषदकबाट पारिद वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७१ फाल्गुण २७ गते
वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आ.व. २०७१/०७२ वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को लागि सातौँ जिल्ला परिषद्बाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना
Skip to toolbar