सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मिति २०७३ आषाढ २६ गते निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को गो.न.पा. भित्र जि.वि.स. सभाहलमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७३ आषाढ ३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३ आषाढ २६ गते निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को गो.न.पा. भित्र जि.वि.स. सभाहलमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन
थुमि, घैरुङ र सिम्जुङ गा.वि.स.हरुमा एकिकृत घुम्तिसेवाको साथमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७३ जेष्ठ २८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
थुमि, घैरुङ र सिम्जुङ गा.वि.स.हरुमा एकिकृत घुम्तिसेवाको साथमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन
Skip to toolbar