प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय
Post-Earthquake Response and Recovery Updates, Gorkha February 2016 प्रकाशन, संस्थागत त्रैमासिक प्रतिवेदन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quaterly Progress Report -Volume I
जिल्ला दररेट प्रकाशन २०७२-०४-२६ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोरखा जिल्लाको आ.व. २०७२-०७३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
Skip to toolbar